www.spikeandserve.com
TEAM SAS 2017-2018
 1. SAS BOYS 16s
  SAS BOYS 16s
  Coach: Kevin Wong
 2. SAS BOYS 15s
  SAS BOYS 15s
 3. SAS GIRLS 16s Blue
  SAS GIRLS 16s Blue
  Coaches: Warren Ando Andie Kenneally
 4. SAS GIRLS 12s
  SAS GIRLS 12s
  Coaches: Kanani Danielson Sari Kwan Kim Kikuchi
 5. SAS GIRLS 14s Blue
  SAS GIRLS 14s Blue
  Coaches: Carl Rallita Geno Hawkins Katy Brae
 6. SAS BOYS 12s
  SAS BOYS 12s
  Coaches: Brandon Kikuchi Kim Kikuchi Ryan Wilcox
 7. SAS BOYS 13s
  SAS BOYS 13s
  Coaches: Tony Crabb Kaiwi Crabb
 8. SAS BOYS 14s
  SAS BOYS 14s
  Coaches: Rick Tune Brandon Kikuchi
 9. SAS GIRLS 14s Red
  SAS GIRLS 14s Red
  Coaches: Kevin Wong Dave Stamp
 10. SAS GIRLS 16s Red
  SAS GIRLS 16s Red
  Coaches: Mounia Tachibana Kapu Iosua
 11. SAS GIRLS 17s
  SAS GIRLS 17s
  Coaches: Kim Kikuchi Pomai Recca
 12. SAS GIRLS 18s
  SAS GIRLS 18s
  Coaches: Jorge Negron Kawika Hasegawa
 13. SAS BOYS 17-18s
  SAS BOYS 17-18s
  Coaches: Randy Nako Micah Aiu
 14. SAS BOYS 18s
  SAS BOYS 18s
  Coaches: Jordan Inafuku Diana McKibbin
 15. SAS BEACH CLUB
  SAS BEACH CLUB
  Coaches: Kaui Salzman Ally Slaughter Alex Kruglikov Kevin Wong